Georg consulting

Naše usluge

Saznajte što radimo i u čemu smo najbolji

Financijsko savjetovanje

Pružamo usluge financijskog savjetovanja, pomoć u kreiranju i prilagođavanju kratkoročnih i dugoročnih financijskih ciljeva uz izradu financijskih planova, analiza troškova i koristi, izrada investicijskih studija te studija izvedivosti.

Naše usluge uključuju savjetovanje u vezi prikupljanja sredstava za planirane investicije, procjene vrijednosti društava te spajanja i pripajanja društava.

Procjenjivali smo poduzeća DCF analizom te smo izrađivali studije izvodljivosti za klijente iz javnog i privatnog sektora. 

200+
Izrađenih investicijskih studija
Javna nabava

Provodimo postupke javne nabave za privatni i javni sektor uključujući pripremu i planiranje, izradu natječajne dokumentacije, objavu, vođenje i provedbu cjelokupnog postupka.

Naši zaposlenici imaju iznimno iskustvo u provođenju postupaka javne nabave te posjeduju potrebne važeće certifikate. 

300+
Provedenih postupaka javne nabave
Strateško savjetovanje

Strateško planiranje je upravljačko sredstvo i poput drugih koristi se samo za jednu svrhu, a to je pomoć organizaciji da napravi bolji posao. Ono može pomoći organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurati da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva.

Zbog čega organizaciji treba strateški plan? Planiranje zahtjeva resurse. Planiranje samo za sebe ne proizvodi rezultate. To je sredstvo, a ne cilj. Plan treba primijeniti kako bi proizveo rezultate. Dobro napravljen plan povećava šanse da aktivnosti iz dana u dan postignu željene rezultate. Planiranje i savjetovanje pomaže članove organizacije da se usmjere na prave prioritete, to unapređuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju prioriteta.

Naše usluge uključuju usluge savjetovanja menadžmentu u odabiru i izradi strategije poslovanja.

7
Izrađenih strategija poslovanja
EU i nacionalni fondovi

Pružamo savjetodavne usluge vezane uz EU fondove, poput EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj), ERDF-a (Europski fond za regionalni razvoj) i EMFF-a (Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) te nacionalne fondove.

Tržišni smo lideri po broju klijenata i projekata kojima smo osigurali bespovratne potpore iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i vinogradarstva – „Vinska omotnica“ kojim je Hrvatska dobila značajna sredstva za financiranje sektora vina. Ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava naših klijenata samo iz ove financijske omotnice do sada je 17.318.934,87 HRK.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a obuhvaća 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Brojni  projekti različitih mjera i tipova operacije PRRRH nose upravo naš potpis.

Ukupan iznos ugovorenih bespovratnih potpora projekata naših klijenata: 416.549.123,98 HRK
Ukupan iznos isplaćene bespovratne potpore: 193.437.597,81 HRK  


300+ EAFRD
ERDF
EMFF
 odobrenih projekata
Edukacija

Naše usluge edukacije prvenstveno su usmjerene na organiziranje različitih radionica, seminara u suradnji s partnerima, a vezane su za izradu poslovnih planova, pripremu, vođenje i provedbu projekata.  

100+
Održanih radionica, seminara, predavanja